Empty

Lukas Kozel

Managing Director & Co-founder

Mar 2018     5 min čítanie

Ako vás image oberá o peniaze?

Je pozoruhodné, aký problém predať sa majú spoločnosti z nášho regiónu.

Trestuhodným ale je, že sa často správajú tak, ako by im na tom ani nezáležalo. Zatiaľ čo ich zahraniční konkurenti rastú, silnejú a vytláčajú tunajšie, často kvalitnejšie, firmy z pozícií, ktoré si roky budovali.

Môžete byť tou najlepšou firmou na svete, ak váš image nezodpovedá vašej kvalite, nikto sa o vás nebude zaujímať. Nazvime si to akokoľvek - image, značka, reputácia. Bezohľadu na sféru, v ktorej pôsobíte, je to, čo si o vás ľudia myslia jedným z najdôležitejších stavebných prvkov, z ktorých sa skladá úspech. Ak ich obraz, ktorý si o vás v mysliach uchovávajú, motivuje k solupráci s vami, bude sa vám dariť. Úprimne, zaujímajú sa o vás, obdivujú, tolerujú? Vedia o vás vôbec?

Prečo sa tunajšie firmy nevedia predať?

Dôvodov prečo majú organizácie pôsobiace v našom regióne problém predať sa, môže byť niekoľko a pozrieme sa na nich iba stručne, keďže cieľom nie je filozofovať o možných príčinách, ale priblížiť dopad na biznis.

Mentalita

Jednou zo základných príčin môže byť naša mentalita. Narozdiel od iných národností, kultúr a etnických skupín nám vo všeobecnosti robí problém hovoriť o sebe v pozitívach. Často je pre nás náročné vôbec prijať kompliment a máme skôr tendenciu upriamovať pozornosť na to, čo nám až tak nejde.

História

Ďalším dôvodom je história. Nakoľko sme v strednej európe prežili desiatky rokov v zriadení, kde bolo všetko plánované, firmy mali vopred postarané o odbyt a nepotrebovali sa zameriavať na marketing, odlíšenie sa od konurencie a aktívnu propagáciu. Stačilo sa zamerať na to, aby bol tovar vyrobený a dodaný podľa plánu.

Nezáujem

Neposledným faktorom ovplyvňujúcim firmy je hierarchia priorít. Často pozorujeme, ako sa manažéri zameriavajú takmer výlučne na operatívu - vývoj produktov, ekonomické súvislosti, firemné procesy a ďalšie parametre, ktoré firme umožňujú byť kvalitnou. Zabúdajú pri tom na veľký rozdiel byť dobrou firmou a byť firmou, o ktorej sa vie, že je dobrá.

 " Byť dobrým
je nanič, ak o vás
nikto nevie
"  

Empty

Prečo vás image ovplyvňuje viac,
než ste si doteraz mysleli?

Zákazníci sa dnes rozhodujú na základe mixu asociácií, ktoré si o vás nesú vo svojich mysliach. Neexistuje spôsob ako vziať slovo a priamo ho vložiť človeku do hlavy a nestačí ani o sebe rozprávať to isté, aby si to zapamätal. Je ptorebné mať ciel, stratégiu a proces, pomocou ktorého postupne tieto asociácie ľudí naučíme. Niekedy stačí "vyzerať atraktívne” alebo byť “trend setterom” a objednávky sa hrnú. Inokedy však je celý proces oveľa náročnejsí. Image a značka je oveľa viac než logo alebo ktorýkoľvek iný hmotný prejav vašej firmy, produktu alebo služby.

Žiaľ, väčšina ľudí z biznisu opomína prínosy image-u a brandingu a začne sa nimi zaoberať až v momente, keďs nimi súvisí vážnejší problém, napr. keď firma stratí dôveryhodnosť, alebo vyzerá zastaralo a stratí atraktivitu. Ľudia z biznisu sa prirodzene zameriavajú viac na to, aby čo najviac vysšperkovali svoju ponuku, zatiaľ čo image ostáva zabudnutý v ústraní.

Ako vás teda image oberá o peniaze?

Image a značka sa dotýka každej časti vašej firmy, preto ich dopad je kritický.

Dopad na predaj

Zlý image = slabý predaj.
Keď sa zákazník rozhodne pre produkt alebo službu, vyberá si oveľa viac - vyberá si spolu s nimi všetko, za čím si firma stojí - hodnoty, postoje, osobnosť, ciele a pod.

Ak sa vaša firma navonok javí ako amatérska, neskúsená, prípadne zameraná na zákazníka, ktorý má hlboko do vrecka, iba veľmi ťažko presvedčíte prémiového zákazníka, že práve vy ste tou najlepšou voľbou, ktorou podporí svoj status. To, ako sa vaša značka javí v očiach zákazníkov a potenciálnych zákazníkov má najväčší vplyv na nákupné rozhodnutie a ovplyvňuje kto a koľko nakúpi, akú cenu je ochotný zaplatiť, na ako dlho s vami kontrakt uzavrie a či vás odporučí aj svojim známym.

Branding tým pádom pomáha identifikovať vašu firmu a jej produkty, pretože je to prvá vec, ktorá vás odlíši od konkurencie. Navyše, umožňuje vám vybudovať si dôveru, ktorá je kriticky dôležitá pre loyálneho zákazníka. Výsledkom spomenutých poznatkov je to, že sa o vás zákazník skutočne zaujíma a to nie iba z racionálneho pohľadu, ale aj z emocionálneho.

Dopad na zamestnancov a firemnú kultúru

Zlý image = chabá kultúra.
Každá firma vie, že kľúčom k úspechu sú ľudia. Bez správnych zamestnancov, ktorí sú odhodlaní a schopní venovať svoj drahocenný čas pracovaním na vašich projektoch, všetky vaše vízie ostanú iba na papieri. Prečo sú vždy na vrchole rebríčka vytúžených zamestnávateľov firmy ako Google, Apple, Nike a pod.? Napriek tomu, že ľudia ich nikdy nevideli zvnútra a nevedia ako to v nich naozaj chodí? Dobrý image a dobrá reputácia talentovaných ľudí oslovuje a zapaľuje ich pre spoločný cieľ. Ak je vaša spoločnosť neatraktívna, nedokáže zaujať dostatok kvalitných ľudí, ktorí radšej uprednostnia konkurenciu a vám tak ostáva uspokojiť sa s tými menej kvalitnými.

Naproti tomu dobrý image pomáha javiť sa atraktívne v očiach existujúcich zamestnancov ako aj oslovovať nových tým, že vašu firmu vnímajú ako výborné miesto pre ich rozvoj a budúcnosť.

Dopad na dôveru

Zlý image = žiadna dôvera
Všetko v biznise je o dôvere. Zákazníci vám musia dlverovať, že váš produkt vyrieši ich problém a že cena, ktorú za neho platia, je ho hodná. Zamestnanci vám musia dôverovať, že ste správnou voľbou pre ich karíerny aj rodinný život. Verejnosť vám musí dôverovať, že vaše slovo platí a že vaše aktivity nebudú poškodzovať lokálnu komunitu. Vláda vám musí doverovať, že vaše podnikanie sa oplatí podporiť. Dodávatelia musia veriť, že svoje peniaze uvidia presne podľa dohodnutej splatnosti. Investori vám musia dôverovať, že ste hodní ich kapitálu.

Váš image hrá kľúčovú úlohu v budovaní dôvery. Ľudia robia svoje závery v milisekundách, všetko ostatné je čas minutý na odôvodnenie si svojho rozhodnutia. Aj preto je mimoriadne dôležitý prvý dojem a celkový obraz, ktorý o sebe vytvárate.

Image je kľúčový

Prečo? Pretože maťdobrý image pomáha budovať profitabilné podnikanie. Áno, váša značka sa bude časom vyvíjať (a rozvíjať) ale ak si uchováte dobrý image, budete spolupracovať s lojálnymi partnermi a budete schopní prežiť aj v ťažších časoch. Podobne ako Coca Cola, Nike, či BMW. Image vám pomáha tvoriť želaný dojem, aby ste pôsobili atraktívne na zvolených ľudí. Pomáha vám tiež odlíšiť sa od konkurenčných riešení a zabrať originálne miesto v mysliach zákazníkov a v neposlednom rade vám pomáha budovať dôveryhodnosť, ktorá je pri súčasnom množstve alternatív a konkurencie v biznise absolútne kľúčová.

_

Empty

Rieši kto ste.
The Brand DNA je dokument, ktorý popisuje vašu organizáciu tak detailne, že vám umožňuje robiť správne rozhodnutia rýchlejšie. 

Viac...

 

Rieši ako prezentovať kto ste.
Máte iba jednu šancu urobiť dobrý prvý dojem.
Ak chcete, aby vaša prezentácia pôsobila profesionálne, zverte ju do rúk profesionálom. 

Viac...

 

Rieši ako prezentovať kto ste online.
Firma alebo akákoľvek iná organizácia, ktorá v 21. storočí nemá vlastnú profesionálnu web stránku, ťahá od prvého momentu za kratší koniec. 

Viac...

 

Empty
  PRE LEPŠÍ ZÁŽITOK OTOČTE VÁŠ TABLET DO HORIZONTÁLNEJ POLOHY, PROSÍM.  

Mar 2018     5 min čítanie

Ako vás image oberá o peniaze?

Je pozoruhodné, aký problém predať sa majú spoločnosti z nášho regiónu.

Trestuhodným ale je, že sa často správajú tak, ako by im na tom ani nezáležalo. Zatiaľ čo ich zahraniční konkurenti rastú, silnejú a vytláčajú tunajšie, často kvalitnejšie, firmy z pozícií, ktoré si roky budovali.

Môžete byť tou najlepšou firmou na svete, ak váš image nezodpovedá vašej kvalite, nikto sa o vás nebude zaujímať. Nazvime si to akokoľvek - image, značka, reputácia. Bezohľadu na sféru, v ktorej pôsobíte, je to, čo si o vás ľudia myslia jedným z najdôležitejších stavebných prvkov, z ktorých sa skladá úspech. Ak ich obraz, ktorý si o vás v mysliach uchovávajú, motivuje k solupráci s vami, bude sa vám dariť. Úprimne, zaujímajú sa o vás, obdivujú, tolerujú? Vedia o vás vôbec?

Prečo sa tunajšie firmy
nevedia predať?

 

Dôvodov prečo majú organizácie pôsobiace v našom regióne problém predať sa, môže byť niekoľko a pozrieme sa na nich iba stručne, keďže cieľom nie je filozofovať o možných príčinách, ale priblížiť dopad na biznis.

Mentalita
Jednou zo základných príčin môže byť naša mentalita. Narozdiel od iných národností, kultúr a etnických skupín nám vo všeobecnosti robí problém hovoriť o sebe v pozitívach. Často je pre nás náročné vôbec prijať kompliment a máme skôr tendenciu upriamovať pozornosť na to, čo nám až tak nejde.

História
Ďalším dôvodom je história. Nakoľko sme v strednej európe prežili desiatky rokov v zriadení, kde bolo všetko plánované, firmy mali vopred postarané o odbyt a nepotrebovali sa zameriavať na marketing, odlíšenie sa od konurencie a aktívnu propagáciu. Stačilo sa zamerať na to, aby bol tovar vyrobený a dodaný podľa plánu.

Nezáujem
Neposledným faktorom ovplyvňujúcim firmy je hierarchia priorít. Často pozorujeme, ako sa manažéri zameriavajú takmer výlučne na operatívu - vývoj produktov, ekonomické súvislosti, firemné procesy a ďalšie parametre, ktoré firme umožňujú byť kvalitnou. Zabúdajú pri tom na veľký rozdiel byť dobrou firmou a byť firmou, o ktorej sa vie, že je dobrá.

Prečo vás image ovplyvňuje viac, než ste si doteraz mysleli?

Zákazníci sa dnes rozhodujú na základe mixu asociácií, ktoré si o vás nesú vo svojich mysliach. Neexistuje spôsob ako vziať slovo a priamo ho vložiť človeku do hlavy a nestačí ani o sebe rozprávať to isté, aby si to zapamätal. Je ptorebné mať ciel, stratégiu a proces, pomocou ktorého postupne tieto asociácie ľudí naučíme. Niekedy stačí "vyzerať atraktívne” alebo byť “trend setterom” a objednávky sa hrnú. Inokedy však je celý proces oveľa náročnejsí. Image a značka je oveľa viac než logo alebo ktorýkoľvek iný hmotný prejav vašej firmy, produktu alebo služby.

Žiaľ, väčšina ľudí z biznisu opomína prínosy image-u a brandingu a začne sa nimi zaoberať až v momente, keďs nimi súvisí vážnejší problém, napr. keď firma stratí dôveryhodnosť, alebo vyzerá zastaralo a stratí atraktivitu. Ľudia z biznisu sa prirodzene zameriavajú viac na to, aby čo najviac vysšperkovali svoju ponuku, zatiaľ čo image ostáva zabudnutý v ústraní.

 "Byť dobrým je vám na nič, ak o vás nik nevie." 

Ako vás teda image oberá o peniaze?

Image a značka sa dotýka každej časti vašej firmy, preto ich dopad je kritický.

Dopad na predaj
Zlý image = slabý predaj.
Keď sa zákazník rozhodne pre produkt alebo službu, vyberá si oveľa viac - vyberá si spolu s nimi všetko, za čím si firma stojí - hodnoty, postoje, osobnosť, ciele a pod.

Ak sa vaša firma navonok javí ako amatérska, neskúsená, prípadne zameraná na zákazníka, ktorý má hlboko do vrecka, iba veľmi ťažko presvedčíte prémiového zákazníka, že práve vy ste tou najlepšou voľbou, ktorou podporí svoj status. To, ako sa vaša značka javí v očiach zákazníkov a potenciálnych zákazníkov má najväčší vplyv na nákupné rozhodnutie a ovplyvňuje kto a koľko nakúpi, akú cenu je ochotný zaplatiť, na ako dlho s vami kontrakt uzavrie a či vás odporučí aj svojim známym.

Branding tým pádom pomáha identifikovať vašu firmu a jej produkty, pretože je to prvá vec, ktorá vás odlíši od konkurencie. Navyše, umožňuje vám vybudovať si dôveru, ktorá je kriticky dôležitá pre loyálneho zákazníka. Výsledkom spomenutých poznatkov je to, že sa o vás zákazník skutočne zaujíma a to nie iba z racionálneho pohľadu, ale aj z emocionálneho.

Dopad na firemnú kultúru
Zlý image = chabá kultúra.
Každá firma vie, že kľúčom k úspechu sú ľudia. Bez správnych zamestnancov, ktorí sú odhodlaní a schopní venovať svoj drahocenný čas pracovaním na vašich projektoch, všetky vaše vízie ostanú iba na papieri. Prečo sú vždy na vrchole rebríčka vytúžených zamestnávateľov firmy ako Google, Apple, Nike a pod.? Napriek tomu, že ľudia ich nikdy nevideli zvnútra a nevedia ako to v nich naozaj chodí? Dobrý image a dobrá reputácia talentovaných ľudí oslovuje a zapaľuje ich pre spoločný cieľ. Ak je vaša spoločnosť neatraktívna, nedokáže zaujať dostatok kvalitných ľudí, ktorí radšej uprednostnia konkurenciu a vám tak ostáva uspokojiť sa s tými menej kvalitnými.

Naproti tomu dobrý image pomáha javiť sa atraktívne v očiach existujúcich zamestnancov ako aj oslovovať nových tým, že vašu firmu vnímajú ako výborné miesto pre ich rozvoj a budúcnosť.
 

Dopad na dôveru
Zlý image = žiadna dôvera
Všetko v biznise je o dôvere. Zákazníci vám musia dlverovať, že váš produkt vyrieši ich problém a že cena, ktorú za neho platia, je ho hodná. Zamestnanci vám musia dôverovať, že ste správnou voľbou pre ich karíerny aj rodinný život. Verejnosť vám musí dôverovať, že vaše slovo platí a že vaše aktivity nebudú poškodzovať lokálnu komunitu. Vláda vám musí doverovať, že vaše podnikanie sa oplatí podporiť. Dodávatelia musia veriť, že svoje peniaze uvidia presne podľa dohodnutej splatnosti. Investori vám musia dôverovať, že ste hodní ich kapitálu.

Váš image hrá kľúčovú úlohu v budovaní dôvery. Ľudia robia svoje závery v milisekundách, všetko ostatné je čas minutý na odôvodnenie si svojho rozhodnutia. Aj preto je mimoriadne dôležitý prvý dojem a celkový obraz, ktorý o sebe vytvárate.

Image je kľúčový

Prečo? Pretože maťdobrý image pomáha budovať profitabilné podnikanie. Áno, váša značka sa bude časom vyvíjať (a rozvíjať) ale ak si uchováte dobrý image, budete spolupracovať s lojálnymi partnermi a budete schopní prežiť aj v ťažších časoch. Podobne ako Coca Cola, Nike, či BMW. Image vám pomáha tvoriť želaný dojem, aby ste pôsobili atraktívne na zvolených ľudí. Pomáha vám tiež odlíšiť sa od konkurenčných riešení a zabrať originálne miesto v mysliach zákazníkov a v neposlednom rade vám pomáha budovať dôveryhodnosť, ktorá je pri súčasnom množstve alternatív a konkurencie v biznise absolútne kľúčová.

--

Top 3 služby, ktoré potrebuje každá organizácia v 21. storočí.

Rieši kto ste.
The Brand DNA je dokument, ktorý popisuje vašu organizáciu tak detailne, že vám pomôže robiť správne rozhodnutia rýchlejšie.
Viac...

Rieši ako prezentovať kto ste.
Máte iba jednu šancu urobiť dobrý prvý dojem. Ak chcete, aby vaša prezentácia pôsobila profesionálne, zverte ju do rúk profesionálom. Jednoduché. 
Viac...

Rieši ako prezentovať kto ste online.
Firma alebo akákoľvek organizácia, ktorá v 21. storočí nemá vlastnú profesionálnu web stránku, ťahá od prvého momentu za kratší koniec.
Viac...

Spolupracovať s vami
by bolo výborné.

 ©2017   Brandetta   I   Premium Business Munition
Kosice  I Slovakia  I  EU

Spolupracovať s vami by bolo výborné.

Empty

Košice  I  Slovakia
European Union

 ©2018   Brandetta   I   Premium Business Munition

+ 421 904 920 528 

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu